Ty te moesz mie wasn wizytwk...
prof.zw. dr hab. Danuta Cichy

 
prof.zw. dr hab. Danuta Cichy
Warszawa
e-mail:
www:Pracownik Naukowy.

Prof. zw. dr hab. Danuta Cichy.

Studia magisterskie w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Doktorat z biologii po studiach w Zakładzie Ekologii PAN obroniony na Uniwersytecie Łódzkim.

Habilitacja z biologii i nauk o ziemi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Długoletni pracownik resortu oświaty jako: nauczycielka biologii w Szkole Podstawowej TPD nr 2 w Warszawie, nauczycielka biologii w Liceum nr 17 im. Frycza Modrzewskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Przedmiotów Przyrodniczych w Instytucie Programów Szkolnych, kierownik Zakładu Badań Młodzieży Szkolnej w Instytucie Badań nad Młodzieżą.

Wieloletni pracownik na stanowisku profesora w Instytucie Bada n Edukacyjnych.

Założycielka i pierwszy redaktor naczelny (2002-2012) kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa (4 punkty na liście czasopism punktowanych przez MNiSzW).

Wypromowała 25 doktorów i 3 habilitantów z dydaktyki biologii. W zakresie osiągnięć naukowych można odnotować:
- 7 samodzielnych książek,
- liczne artykuły,
- szereg podręczników do biologii i ochrony środowiska nagradzane 1 i 2 Nagrodą Ministra.